październik 9

Animacja oraz Graffiti

Graffiti Animacja
W bardzo ciekawy sposób wykorzystała tylko graffiti w reklamie Coca Cola agencja Dahaf z Izraela, gdzie grupa
artystów podczas krótkiego postoju przemalowuje pociąg.